Vėžaičių kultūros centras

Bendradarbiavimas

Vėžaičių kultūros centras aktyviai bendradarbiauja su Vėžaičių bendruomene, Vėžaičių seniūnija, Vėžaičių parapija, Vėžaičių pagrindine mokykla bei lopšeliu-darželiu. Kultūros centro organizuojamose šventėse aktyviai dalyvauja Vėžaičių pagrindinės mokyklos, lopšelio-darželio kolektyvai. Kartu su vietos bendruomene, seniūnija, parapija organizuojamos tradicinės miestelio šventės – Onininės, Užgavėnės, eglės įžiebimo šventė ir kt. renginiai.

Vėžaičių kultūros centras 2019 m. aktyviai bendradarbiavo su Gargždų krašto muziejumi (dalyvauta „Muziejų naktis“ renginyje, renginio metu pristatyta partizanų rekonstrukcija, pravesti tradiciniai šokiai, piemenų žaidimai ir kt., muziejuje buvo surengtos edukacijos Gargždų miesto vaikams, kuršių genties rekonstrukcijos pristatymas).

Organizuojant renginius Lapiuose aktyviai bendradarbiaujama su Lapių bendruomenės centru bei Lapių pagrindine mokykla (rengiami projektai, organizuojami tradiciniai renginiai – „Miško šventė“, keturių kartų vakaronė ir t.t., edukaciniai užsiėmimai).

Rengiant etnokultūrinius renginius Lapiuose, aktyviai bendradarbiaujama su vietos kaimo turizmo sodybomis „Prie šaltinio“ Lapiuose bei Žvelsėnuose esančia etnografine sodyba „Sena troba“. 2017-2019 m. sodyboje „Prie šaltinio“ organizuota avikirpio šventė (vilnos kelio pristatymas), tradiciškai bedruomenė kasmet renkasi į advento vakarą, sodyboje surengtas šienapjutės patalkis, vyko vaikų vasaros stovyklos „Probočių takais po Lapių kraštą“ veiklos. Žvelsėnuose surengta tradicinių šokių ir dainų vakaronė miško broliams atminti, kanklių vakaras, organizuotos vaikų vasaros stovyklos veiklos.

Taip pat bendradarbiaujama su kuršių genties rekonstruktorių klubu „Pilsots“ (klubas aktyviai dalyvauja šventėse, žygiuose, valstybės dienos minėjime, vilnos kelio pristatyme, Užgavėnėse, prisideda prie kuršių istorinės atminties sklaidos Lapių krašte).

Plėtojant tradicinių šokių ir muzikos sklaidą, bendradarbiauta su Klaipėdos tradicinių šokių klubu (kartu rengiami šokių mokymai, dalyvaujama šventėse). Į etnokultūrinius renginius aktyviai įsitraukia klaipėdiškė Edita Nurmi (senovinių vikinginio periodo patiekalų gaminimas, degustacija).

© 2022 – Vėžaičių kultūros centras
Autorinės teisės / Asmens duomenų apsauga